Main Стилістика української мови

Стилістика української мови

How much do you like this book?
What’s the quality of the file?
Download the book for quality assessment
What’s the quality of the downloaded files?
Висвітлено курс стилістики української мови як навчальної дисципліни і науки про функціональний аспект мови. Розглянуто теоретичні питання стилістики, джерела виникнення й формування лінгвостилістики, її основні поняття й категорії. Подано визначення і класифікації стилів, проаналізовано специфіку розвитку і становлення стилів та підстилів сучасної української мови, жанрово-стилістичну диференціацію мовних текстів. Вміщено також словник лінгвостилістичних термінів. Для студентів філологічних спеціальностей вищих навчальних закладів.
Year:
2003
Publisher:
Вища школа
Language:
ukrainian
Pages:
464
ISBN 10:
9666421550
ISBN 13:
9789666421558
File:
DJVU, 9.50 MB
IPFS:
CID , CID Blake2b
ukrainian, 2003
Conversion to is in progress
Conversion to is failed

Begin your journey into the world of knowledge!

Most frequently terms